Doprava a komunikace

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků města Hranice 2020/2021 ke stažení:

Harmonogram blokového čištění 2021 ke stažení:

Nabízené služby

Letní a zimní údržba komunikací

Výstavba, rekonstrukce a předlažba chodníků

Opravy překopů a výtluků

Opravy silničních vpustí a dešťové kanalizace včetně přípojek

Řezání živičných povrchů

Budování a montáže pevných dopravních značek i přenosného dopravního značení

Provádění vodorovného dopravního značení

Opravy dlážděných chodníků

Drobné stavební a demoliční práce

Sběr psích exkrementů

Čištění podchodů

Úklid při mimořádných akcích: hudební festivaly, vánoční trhy, velikonoční trhy, prezentační akce

Instalace silničních retardérů

Instalace  laviček

Stolářská dílna

Pronájem a přistavení kontejnerů

ADR přeprava

Odvoz a převoz materiálu a odpadu

Práce nakladači

Práce kropícími a zametacími vozidly

Práce chodníkovým zametačem

Práce traktory s nářadím

Práce vozidly Multicar M26 s nástavbami

Práce hydraulickou rukou

Pojízdná dílna