GDPR

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. respektuje osobní údaje svých klientů  a zaměstnanců, které zpracovává. Za účelem ochrany všech shromažďovaných osobních údajů fyzických osob jsme implementovali a řídíme se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.