Odpady  >  Kompostárna  >  Ceník

Kód odpadu

Název odpadu

Hmotnost

Cena bez DPH

Cena s DPH

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

1 t

1 000 Kč

1 210 Kč

 Ceny jsou platné od 1. 1. 2019

Pro občany města Hranic je uložení bioodpadu v obvyklém množství ZDARMA.

Po domluvě s vedoucím provozovny lze uložit i jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (s ohledem na jejich kvalitu a množství).

 

 

PRODEJ KOMPOSTU A DŘEVNÍ ŠTĚPKY

KDY?    

Každý pátek v čase od 10:00 – 13:00 hod. nebo po telefonické domluvě (581 674 441, 777 466 107).

KDE?    

Kompostárna v areálu Skládky TKO Jelení vrch

CENA?

100 Kč za standardní vozík za auto, platba v hotovosti (pro občany města Hranice)

300 Kč za tunu (bez DPH) pro fyzické a právnické osoby