Odpady  >  Kompostárna

Kompostárna v areálu skládky TKO Jelení vrch

Na kompostárnu lze ukládat biologicky rozložitelné odpady z města, od občanů i ostatních osob.

Pokud má být ale kompost kvalitní, je nutné, aby do kontejnerů s bioodpadem vyhazovali lidé zásadně jen zbytky, které tam patří. Biologicky rozložitelný odpad vhodný ke kompostování je, jednoduše řečeno, odpad výhradně rostlinného původu, který vzniká například při vaření v domácnosti, nebo při práci na zahrádce.

Do bioodpadu PATŘÍ:

 • větve a listí ze stromů a keřů
 • tráva ze sečí
 • dřevní štěpka z čistého dřeva
 • kůra a piliny z čistého dřeva
 • rostlinný odpad ze zahrad a domácností

 

Do bioodpadu NEPATŘÍ:

 • použité dětské pleny a jiné hygienické potřeby, zbytky jídel, maso, kosti, oleje, tuky, mléko a mléčné výrobky, konzervy
 • kmeny, pařezy a kořeny stromů a keřů, travní drny
 • piliny a odřezky dřeva a dřevotřísky z dřevovýroby
 • starý nábytek
 • demoliční dřevo a dřevo stavebního charakteru (trámy, okenní rámy apod.)
 • komunální odpad a jiné druhy využitelných odpadů jako např. plasty, papír a sklo
 • hnůj, močůvka apod.

Seznam odpadů a ceník za uložení je k dispozici u pracovníka skládky.

Při předání odpadu je nutné odevzdat vyplněný formulář ZPO (základní popis odpadu). Předvyplněný formulář pro katalogové číslo 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad je ke stažení ZDE.

NOVINKA:

Informujeme občany Hranic, že od 16. 10. 2015 nabízíme k odvozu kompost vhodný k zúrodnění zahrádek.

Cena je stanovena na 100 Kč za standardní vozík za osobní automobil, a to pouze pro občana města Hranice a místních částí.

Z provozních důvodů bude možnost odvézt kompost z kompostárny pouze v pátek, v době od 10:00–13:00 hod.