Odpady  >  Sběrný dvůr  >  Ceník

Katalogové číslo odpadu Kategorie odpadu Název odpadu

Ceny za 1 kg bez DPH pro firmy

Ceny  1 kg bez DPH pro občany Hranic
080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné NL 16,50 16,50
130111 N Syntetické hydraulické oleje 6,70 6,70
130205 N Nechlorované minerální motorové a převodové mazací oleje 6,70 6,70
130206 N Syntetické motorové a mazací oleje 6,70 6,70
 130208 N Motorové, převodové a mazací oleje 6,70 6,70
 130802 N Jiné emulze 6,70 6,70
 150101 O Papírové a lepenkové obaly 0 0
 150102 O Plastové obaly (PET lahve), čisté fólie, streč. fólie 1,70 1,70
 150102 O Plastové obaly - čistý polystyren (kusový obalový a deskový izolační) 0,90 0,90
 150103 O Dřevěné obaly (palety, bedny apod.) 2,10 2,10
 150105 O Kompozitní obaly (TETRAPAK) 0 0
 150107 O Skleněné obaly 1,00 1,00
 150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 16,50 0
 150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály  16,50 0
 160107 N Olejové filtry 16,50 16,50
 160113 N Brzdová kapalina 16,50 16,50
 160119 O Plasty (automobilové plasty, plasty tvrzené a jiné, kromě PET a igelit.folií a PVC folií) 3,00 3,00
 160120 O Sklo - pouze autosklo 2,50 2,50
 160211 N Vyřazené zařízení obsahujícíc chlorofluorovodíky, HCFC a HFC - lednice (kompletní)  0 0
 160509 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi 18,30 18,30
 160601 N Olověné akumulátory 0,70 0,70
 160602 N Nikl-kadmiové akumulátory 0,70 0,70
 170107 O Stavební směs - suť (beton, cihly, omítka, střešní tašky, kámen, keramika, porcelán) 2,20 2,20
 170202 O Sklo - pouze drátosklo 2,80 2,80
 170203 O Plasty stavebního charakteru 3,70 3,70
 170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet  16,50 16,50
 170302 O Asfaltové směsi bez dehtu 2,60 2,60
 170405 O Železo a ocel. dráty, plechy, trubky, konstrukční ocel a litina 0 0
 170407 O Směsné kovy - výrobky z neželezných kovů a kombinovaných kovů  0 0
 170411 O Kabely - měděné a hliníkové vodiče (i s izolací)  0 0
170603 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky s obsahem azbestu 4,90 4,90
 170604 O Izolační materiály (polyuretan. pěna, skelná vata, kamenná vlna, NE čistý polystyren) 2,70 2,70
 200101 O Papír a lepenka - sběr (noviny, časopisy, knihy bez vazby, kancelářský papír, karton) 1,50 0
 200102 O Sklo - sběr (skleněné obaly, výtrluky ze skleněných a dveřních rámů) 1,00 0
 200111 O Textilní materiály (nepotřebné oblečení v igelitových pytlích) 0 0
 200113 N Rozpouštědla 16,50 0
 200114 N Kyseliny 16,50 0
 200115 N Zásady 16,50 0
 200117 N Fotochemikálie 18,30 0
 200119 N Pesticidy 18,30  0
 200121 N Zářivky (kompletní) 0 0
200121 N Jiný odpad obsahující rtuť 65,00 0
 200123 N Zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - lednice, mrazáky (kompletní) 0 0
 200126 N Olej a tuk 8,50 0
 200127 N Barvy, lepidla a pryskyřice - tekuté, tuhé 16,50 0
 200129 N Detergenty, odmašťovací přípravky 16,50 0
 200132 N Jiná nepoužitelná léčiva 16,50 0
 200133 N Baterie a akumulátory Pb, NiCd 0,70 0
 200134 N Baterie tužkové, ploché a knoflíkové 0  0
 200135 N Vyřazená elektronická zařízení - televizory, monitory 0 0
 200136 O Vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče - audio, video, počítače 0 0
 200138 O Dřevo (kmeny, silné větve, výrobky ze dřeva, nábytek, okna, dveře apod.) 2,10 0
 200139 O Plasty (PET láhve, čisté obaly, čisté fólie) 1,70 0
200140 O Kovy 0 0
200201 O Biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu: tráva, větve, kmeny stromů) 2,60 0
200301 O Směsný komunální odpad - netříděný odpad a spalitelný odpad 2,20 0
200307 O Objemný odpad (staré koberce, peřiny, matrace, nábytek apod.) 2,70 0

Cena za kg bez DPH

Ceny jsou platné od 1. 1. 2021