Odpady  >  Svoz odpadů  >  Kde zakoupit popelnici

U společnosti EKOLTES lze zakoupit popelové nádoby na směsný komunální odpad. Jedná se buď o pozinkované nádoby o objemu 110 l nebo černé plastové nádoby na kolečkách o objemech 120 l, 240 l, 1 100 l. Nádoby, které zakoupíte u společnosti EKOLTES jsou vždy kompatibilní se svozovou technikou v dané oblasti, jsou kvalitní a mají dlouhou životnost.

Postup při koupi popelové nádoby:

  1. Uhrazení popelové nádoby na pokladně společnosti EKOLTES. Pokladna se nachází v hlavní budově
    v 1. patře na konci chodby na adrese Zborovská 606, Hranice.
  2. Na základě předloženého dokladu o zaplacení si popelovou nádobu vyzvednete na sběrném dvoře, kde se nachází sklad popelových nádob. Vyzvednout nádobu lze pouze v provozní době sběrného dvora.

POZOR! Prosím, předem se informujte o skladových zásobách popelových nádob u pracovníka sběrného dvora na Tel.: 581 674 422 nebo 777 466 106.

NABÍZÍME DOVOZ POPELOVÉ NÁDOBY
Cena: 300,- Kč bez DPH
Kontakt: Václav Laurin, laurin@ekoltes.cz, 777 465 907.

CENÍK POPELOVÝCH NÁDOB

Typ nádoby Objem Cena bez DPH Cena s DPH
Popelová nádoba pozink 110 l   800,00 Kč   968,00 Kč  
Popelová nádoba plast 120 l   680,00 Kč   823,00 Kč  
Popelová nádoba plast 240 l   920,00 Kč   1 113,00 Kč  
Popelová nádoba plast 1 100 l   6 000,00 Kč   7 260,00 Kč  

Ceny jsou platné od 1. 1. 2021