Odpady  >  Svoz odpadů

HARMONOGRAMY SVOZU ODPADŮ

- Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí s převažující zástavbou rodinných domů I. a II. pololetí 2021 KE STAŽENÍ
- Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií 2021 KE STAŽENÍ
- Zastávkový svoz biologického odpadu z jarního úklidu zahrádek jaro 2021 KE STAŽENÍ

- Sběr nebezpečného odpadu 29.5.2021 harmonogram KE STAŽENÍ


SVOZ ODPADŮ

 Pro město Hranice a smluvní partnery zajišťujeme v oblasti odpadového hospodářství tyto služby:

  • Svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu z odpadních nádob
  • Svoz a likvidace tříděných odpadů - papír, sklo, plasty + nápojové kartony, bioodpad
  • Svoz komunálních a stavebních odpadů z velkoobjemových kontejnerů (s kapacitou až 17 m3)
  • Svoz pouličních odpadkových košů
  • Svoz a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů

 INFORMACE O SVÁŽENÝCH ODPADECH

 Směsný komunální odpad

Jedná se o zbytkový odpad, které již nemůžeme doma dále vytřídit. Jedná se např. o kompozitní obaly složené z několika druhů materiálů, dále o znečištěné obaly nebo předměty apod. Tento odpad je vhodné odkládat do sběrných nádob určených na směsný komunální odpad – klasické popelnice nebo černé kontejnery.

Do komunálního odpadu pak zásadně nepatří stavební odpad – suť, horký popel, tráva, zemina, hnůj, uhynulá zvířata, tekuté, zápalné a nebezpečné látky. Do popelnic a kontejnerů pak dále nepatří tříditelný odpad (papír, plast (+nápojové kartony), sklo) a veškerý elektroodpad (počínaje tužkovými baterkami, zářivkami, výbojkami a konče velkými domácími elektrospotřebiči.

 Tříděný odpad

Pro jednodušší orientaci v třídění komunálního odpadu jsou v našem městě všude rozestavěné barevně odlišené kontejnery. Pro základní třídění rozlišujeme kontejnery na PAPÍR, PLAST a SKLO, na prostornějších stanovištích máme k dispozici dále kontejnery na BIOODPAD, ELEKTROODPAD, TEXTIL, KOVY, a dále OLEJE A TUKY. 

Většina věcí, které vyhazujeme jako odpad, je docela dobře tříditelná a je zdrojem cenných surovin pro výrobu nových výrobků. Použité lahve, noviny, kartony, plastové lahve a igelity, krabice od mléka aj., to všechno jsou dále využitelné odpady. Aby mohly dále sloužit, a ne bez užitku skončit na skládce, je potřeba je správně roztřídit podle druhů a vhodit do příslušných barevných kontejnerů.

V případě komodit plastu, papíru a nápojových kartonů je doporučeno před vhozením do kontejneru minimalizovat objem (velikost) odpadu – např. povolení víčka a sešlápnutí PET lahví, rozložení papírových a kartonových krabic, rozložení. Více informací jak třídit odpad najdete zde.

MAPA KONTEJNEROVÝCH MÍST - HRANICE

Vysvětlivky:
PL plast
PA papír
GW sklo bílé
GC sklo barevné
BRKO biologicky rozložitelný odpad


SVOZ KUSOVÉHO ODPADU

Umožňujeme odvoz kusového odpadu (např. gauč, skříně, lednice apod.) do velikosti dodávky a to:

Po Hranicích za 500 Kč bez DPH

Mimo Hranice – spádové obce, místní části za 700 Kč bez DPH

Po objednávce od občana, přijede pracovník Ekoltesu na místo určení a odveze kusový odpad do sběrného dvora.

PLATBA: do konce roku 2020 při převzetí odpadu, od 1.1.2021 (zavedení EET) předem na pokladně v sídle společnosti.

Kontakt: Václav Laurin, laurin@ekoltes.cz, 777 465 907.

TRASY SVOZU ODPADU