Odpady


HARMONOGRAMY SVOZU ODPADŮ

- Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný) z Hranic a vybraných místních částí s převažující zástavbou rodinných domů I. a II. pololetí 2021 KE STAŽENÍ
- Zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií 2021 KE STAŽENÍ
- Zastávkový svoz biologického odpadu z jarního úklidu zahrádek jaro 2021 KE STAŽENÍ

- Sběr nebezpečného odpadu 29.5.2021 harmonogram KE STAŽENÍ


Svoz odpadu

Svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu z odpadních nádob, likvidace tříděných odpadů - papír, sklo, plasty, nápojové kartony, bioodpad. Svoz komunálních a stavebních odpadů z velkoobjemových kontejnerů (s kapacitou až 17 m3) a další.

Více informací najdete zde>>

 

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je určen především pro shromažďování, správné roztřídění a likvidaci odpadů, které nelze vyhodit do směsného komunálního odpadu. Občané s trvalým pobytem v Hranicích a místních částech (Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Velká, Lhotka, Valšovice, Uhřínov a Středolesí) mohou vybrané odpady odevzdávat bezplatně.

Více informací najdete zde>>

Skládka

Na skládku lze ukládat tuhé komunální odpady a odpady ostatní. Seznam odpadů a ceník za uložení je k dispozici u pracovníka skládky nebo na webových stránkách.

 

Více informací najdete zde>>

Kompostárna

 

Na kompostárnu lze ukládat biologicky rozložitelné odpady z města, od občanů i ostatních osob. Pokud má být ale kompost kvalitní, je nutné, aby do kontejnerů s bioodpadem vyhazovali lidé zásadně jen zbytky, které tam patří.

Více informací najdete zde>>

 

Identifikační čísla zařízení (IČZ):

SBĚRNÝ DVŮR - CZM00633

MOBILNÍ SVOZ „OSTATNÍCH“ ODPADŮ – CZM00075

SKLÁDKA - CZM00302

KOMPOSTÁRNA - CZM01172

PLOCHY PRO RECYKLACI STAVEBNÍCH ODPADŮ - CZM01173