Správa nemovitostí  >  Ceník služeb

 

Úkon

Cena      

 obstaravatelská činnost za 1 bytovou jednotku u SVJ / domy s ústředním vytápěním a dodávkou TUV z domovní  kotelny 139,- Kč
vč. DPH
 obstaravatelská činnost za 1 bytovou jednotku u SVJ / domy s lokálním topením v bytech nebo s vytápěním z domovní kotelny bez dodávky TUV 130,- Kč
vč. DPH
 úklidové práce ve společných prostorách domů / 1 hod. 153,- Kč
bez DPH
 odečty bytových vodoměrů / byt s 1 vodoměrem na SV

7,- Kč
vč. DPH

odečty bytových vodoměrů / byt se 2 vodoměry na SV a TUV 10,- Kč
vč. DPH
rozúčtování služeb u soukromého bytu při změně nájemníka / lokální topení a vlastní ohřev vody nebo topení z domovní kotelny a vlastní ohřev vody 100,- Kč
bez DPH
rozúčtování služeb u soukromého bytu při změně nájemníka / dodávka tepla a teplé vody z blokové nebo domovní kotelny 150,- Kč
bez DPH
hotovostní výdej přeplatku na pokladně pro 1 bytovou jednotku v domě SVJ 20,- Kč
vč. DPH
vystavení duplikátu dokladu 50,- Kč
vč. DPH

 

Ceny jsou platné od 1. 7. 2020