Veřejné osvětlení

Veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Hranice je tvořeno souborem zařízení, které tvoří samostatný funkční celek a slouží k osvětlení veřejných komunikací, prostranství nebo objektů. Majitelem a správcem VO v Hranicích, je společnost Ekoltes Hranice,a.s., která na základě smluvního vztahu s Městem Hranice provozuje veřejné osvětlení na území města Hranice a v jeho přilehlých částech a dále má ve správě veškerá  světelná signalizační zařízení na území města.

Poruchy na veřejném osvětlení a světelné signalizaci patří mezi ty, kterých si rychle všimne mnoho lidí. Proto je nezbytné co nejrychleji zajistit opravu. Zjistíte-li nefunkční svítidlo veřejného osvětlení, zavolejte na níže uvedené telefonní číslo nebo využijte možnosti  nahlásit závadu pomocí webového formuláře - přesměrování na formulář hlášení závad.
Jedná-li se o jedno svítidlo, budeme potřebovat znát přesnou polohu (například číslo popisné domu u kterého se předmětné svítidlo nachází). V případě výpadku celé ulice postačí, sdělíte-li nám název ulice a popřípadě stranu ulice, která nesvítí.

Nabídka služeb

V oblasti veřejného osvětlení, dopravní signalizace a práce s plošinou

 • Práce s plošinou do výšky 10 m, 14 m a 24 m (včetně řidiče)
 • Pronájem výše uvedených plošin pro výškové práce (zámečníci, klempíři, vzduchotechnika, prořezávání stromů a podobně)
 • Servisní práce na venkovním osvětlení
 • Nátěr sloupů
 • Výměna sloupů
 • Instalace nových svítidel, výměny a opravy starých
 • Odstraňování poruch na veřejném osvětlení
 • Výměna rozvaděčů
 • Instalace světelné výzdoby (např. vánoční výzdoba obcí a podobně)
 • Odstraňování poruch a havárií na kabelech a zařízeních
 • Vytýčení trasy kabelů
 • Servis světelných signalizačních zařízení
 • Provádění revizí včetně následných oprav