Výběrová řízení

Aktuálně probíhající výběrová řízení


 

  

 


 

 

 

Ukončená výběrová řízení

"DODÁNÍ MALOTRAKTORU"

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodání malotraktoru".
Termín pro podání nabídek: do 19.3.2021 14:00 hod.

Zadání výběrového řízení KE STAŽENÍ
Čestné prohlášení KE STAŽENÍ

"ZEMNÍ PRÁCE NA CYKLOSTEZCE HRANICE, RYBÁŘE"

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na: "Zemní práce na cyklostezce Hranice, Rybáře".

Termín uzávěrky výběrového řízení: 4. 1. 2021 v 14:00 hod.

Nabídky doručte prostřednictvím datové schránky. Jako předmět datové zprávy uveďte: „Zemní práce na cyklostezce Hranice, Rybáře“. ID datové schránky: z4h2m8

Materiály ke stažení:
Zadání výběrového řízení (včetně krycího listu a požadovaného technického provedení)

Čestné prohlášení
Výkaz výměr
Příčný řez
Situační výkres

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA parc. č. 2267/1 A 2228/2, k.ú. VELKÁ U HRANIC

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Opravu místní komunikace na parc. č. 2267/1 a 2228/2, k.ú. Velká u Hranic".

Termín pro podání nabídek: 27.7.2020 do 10:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Položkový rozpočet

Projektová dokumentace: https://www.uschovna.cz/zasilka/AIYZB99ZBM47N33R-42F/YCD84F38T6

OPRAVA SSZ MOSTNÍ - 28. ŘÍJNA HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci "Oprava SSZ Mostní - 28. října Hranice".
Termín pro podání nabídek: do 3.7.2020 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Technická specifikace 1
Technická specifikace 2

 

DODÁNÍ AUTOMATICKÉHO EVIDENČNÍHO SYSTÉMU ODPADŮ VČETNĚ EVIDENCE NAPLNĚNOSTI NÁDOB ODPADU PRO ČTYŘI SVOZOVÁ VOZIDLA

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodání automatického evidenčního systému odpadů včetně evidence naplněnosti nádob odpadu pro čtyři svozová vozidla".

Lhůta pro podání nabídek: 19.6.2020 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Položkový rozpočet

 

REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE SÍDLIŠTĚ CVH

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci „Rekonstrukce účelové komunikace sídliště CVH“.
Lhůta pro podání nabídek: 9.6.2020 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Slepý rozpočet


PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, k.ú. Hranice

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na zakázku "Příprava území, k.ú. Hranice".
Termín pro podání nabídek: 4.6.2020 do 10:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Rozhodnutí MÚ Hranice
Vyrozumění o nabytí právní moci rozhodnutí

Položkový rozpočet, Projektová dokumentace ke stažení na: https://www.uschovna.cz/zasilka/YY582V5ZWGW87T57-I47/L6DB3LUBKF


FYZICKÁ OSTRAHA OBJEKTŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele "Fyzické ostrahy objektů".
Termín pro podání nabídek: 20.5.2020 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Příloha č. 1
Příloha č. 2

 

STAVBA EKOCENTRA HRANICE - KOORDINÁTOR BOZP

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Stavba Ekocentra Hranice - koordinátor BOZP".
Termín pro podání nabídek: 12.5.2020 do 10:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Souhrnná technická zpráva
Průvodní zpráva
Situace stavby
Plán BOZP
Čestné prohlášení

VYSVĚTLENÍ bodu 7, odrážky 2. Výzvy k podání nabídky ZDE:


Č.P.1721 NERUDOVA - MODERNIZACE BYTŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci "A1/2020 - č.p. 1721 Nerudova - modernizace bytů".
Lhůta pro podání nabídek: 7.5.2020 do 13:00 hod.

Materiály ke stažení:

https://www.uschovna.cz/zasilka/XZ2IN4MERNLU9T2Y-B4E/NTX5DB36P3

 

SMART NÁDRAŽÍ HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci "Smart nádraží Hranice".
Lhůta pro podání nabídek: 22.4.2020 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání VŘ

Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Příloha


VÝMĚNA OKEN NA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Výměnu oken na administrativní budově".
Termín pro podání nabídek: do 23.12.2019 11:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Specifikace k cenové nabídce


DODÁNÍ ŠTĚPKOVAČE
Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodání štěpkovače".
Termín pro podání nabídek: 18.11.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy

 

ZŘÍZENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO SKLAD PLASTŮ TKO HRANICE - JELENÍ KOPEC

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Zřízení zpevněné plochy pro sklad plastů TKO Hranice - Jelení kopec".
Termín pro podání nabídek: 15.11.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Krycí list nabídky
Výkaz/výměr část 1
Výkaz/výměr část 2
Výkaz/výměr část 3
Výkres 1
Výkres 2

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - HROMŮVKA č.p. 1892, OBRÁNCŮ MÍRU č.p. 1377 - REKONSTRUKCE BYTŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: "Hromůvka č.p. 1892, Obránců Míru č.p. 1377 - rekonstrukce bytů".
Termín pro podání nabídek: 22.10.2019 do 13:00 hod.
Materiály ke stažení:

Výzva k podání cenové nabídky

Čestné prohlášení
Projektová dokumentace + slepé rozpočty

OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

V bodě 5. Odstavec ZÁRUKA bude nově uvedeno toto:
Dodavatel poskytuje zadavateli na provedené stavební práce min. záruku 60 měsíců, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI VELKÁ U HRANIC
Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Rozšíření veřejného osvětlení v obci Velká u Hranic".
Termín pro podání nabídek: 21.10.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 1 - slepý rozpočet

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: "Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění".
Termín pro podání nabídek: 9.10.2019 do 13:00 hod.
Materiály ke stažení:

Výzva k podání nabídky

Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Specifikace k cenové nabídce

 

STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE - PLYNOVÉ KOTELNY K21, STRUHLOVSKO 1536, HRANICE
Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Stavebně montážní práce - plynové kotelny K21, Struhlovsko 1536, Hranice".

Termín pro podání nabídek: 24.7.2019 do 13:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet
Projektová dokumentace

 

VÝMĚNA DESKOVÝCH VÝMĚNÍKŮ NA PLOVÁRNĚ HRANICE
Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Výměna deskových výměníků na Plovárně Hranice".
Termín pro podání nabídek: 19.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Krycí list na nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo


ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ŽELEZOBETONOVÉ AKUMULAČNÍ JÍMKY PRO LETNÍ KOUPALIŠTĚ V HRANICÍCH

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Zpracování projektové dokumentace železobetonové akumulační jímky pro letní koupaliště v Hranicích".

Termín pro podání nabídek: 10.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:

Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Ujednání k návrhu smlouvy o dílo
Hydraulický výpočet


VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, DOTEPLENÍ PODSTŘEŠÍ A REKONSTRUKCE BLESKOSVODU NA PROVOZNÍ BUDOVĚ SPOLEČNOSTI EKOLTES HRANICE, A.S.

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Výměnu štřešního pláště, doteplení podstřeší a rekonstrukci bleskosvodu na provozní budově společnosti EKOLTES Hranice, a.s.".

Termín pro podání nabídek: 10.7.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení:

Výzva k podání nabídky
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Položkový rozpočet - Rekapitulace stavby, Soupis prací
Projektová dokumentace

 

Letní koupaliště - oprava sání ze dna vyrovnávací nádrže, oběhové čerpadlo

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Letní koupaliště - oprava sání ze dna vyrovnávací nádrže, oběhové čerpadlo".
Termín pro podání nabídek: 10.6.2019 do 14:00 hod.
Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Položkový rozpočet
Návrh smlouvy o dílo
Ujednání ke smlouvě o dílo


Dodavatel fyzické ostrahy objektů

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodavatele fyzické ostrahy objektů".
Termín pro podání nabídek: 2.5.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Dodavatel svislého a vodorovného dopravního značení pro rok 2019

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodavatele svislého a vodorovného dopravního značení pro rok 2019."

Termín pro podání nabídek: 15.3.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy

 

DODÁNÍ MINI-BAGRU - 1KS

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodání mini-bagru - 1ks".

Termín pro podání nabídek: 7.3.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Příloha č. 1
Návrh kupní smlouvy

 

Fyzická ostraha objektů EKOLTES Hranice, a.s.

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Fyzická ostraha objektů EKOLTES Hranice, a.s.".
Termín pro podání nabídek: 6. 3. 2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Čestné prohlášení

Krycí list

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Zadávací dokumentace VŘ


DODÁNÍ 4 KS VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodání 4 ks velkoobjemových kontejnerů".

Termín pro podání nabídek: 5.3.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy

 

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY V OBJEKTECH SPOLEČNOSTI EKOLTES Hranice, a.s.

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "ÚKLIDOVÉ SLUŽBY v objektech společnosti EKOLTES Hranice, a.s.".
Termín pro podání nabídek: 15.2.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení
Čestné prohlášení
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 6 a)
Příloha č. 7
Příloha č. 8


DODAVATEL SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO ROK 2019

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodavatele svislého a vodorovného dopravního značení pro rok 2019".

Termín pro podání nabídek:  11.2.2019 do 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz. níže:

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy

 

AUTOMATICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ PRO LETNÍ KOUPALIŠTĚ HRANICE

 Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "dodání automatického bazénového vysavače pro letní koupaliště Hranice".

 Termín pro podání nabídek: do 8.2.2019 14:00 hod.

 Materiály ke stažení viz. níže:

 

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

Návrh kupní smlouvy

 

DODÁNÍ SEKACÍHO TRAKTORU SE SBĚREM

 Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na"Dodání sekacího traktoru se sběrem."

 Termín pro podání nabídek: do 8.2.2019 14:00 hod.

 Materiály ke stažení viz. níže:

 

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení

Návrh kupní smlouvy

 

 OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ULICE TOVÁRNÍ, HRANICE

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci: "Oprava veřejného osvětlení ulice Tovární, Hranice".

Termín pro podání nabídek: do 19.10.2018 14:00 hod.

Materiály ke stažení viz níže:
Zadání výběrového řízení
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 1

 

 ANALÝZA VODY - MONITORING NA SKLÁDCE TKO JELENÍ KOPEC

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci "Analýza vody - monitoring na skládce TKO Jelení kopec".
Lhůta pro podání nabídek: 15.6.2018
Zadání výběrového řízení ZDE:

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Č.P.1721 NERUDOVA - MODERNIZACE BYTŮ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na akci "A1/2018 - č.p. 1721 Nerudova - modernizace bytů".

Lhůta pro podání nabídek: 28.5.2018 do 13:00 hod.

Dokumentace ke stažení:

Zadání VŘ
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo

Přílohy

KOMUNÁLNÍ VOZIDLO DO 3,5 t

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodání "Komunálního vozidla do 3,5 t".
Lhůta pro podání nabídek: do 2.5.2018 14:00 hod.

Zadávací dokumentace:

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy

 

DODÁNÍ SEKACÍHO MALOTRAKTORU - 1 KS

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "Dodání sekacího malotraktoru - 1 ks".
Lhůta pro podání nabídek: do 30.4.2018 14:00 hod.
Zadávací dokumentace:
Zadání výběrového řízení
Příloha č. 1
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy

 

2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ČECHOVA Č.P. 183

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na akci " Modernizace sociálního zařízení č.p. 183 Čechova ".
Lhůta pro podání nabídek: do 18.4.2018 13:00 hod.

Zadávací dokumentace ZDE:


ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ČECHOVA Č.P. 183
Oznámení ZDE:


PROVEDENÍ VÝMĚNY PLASTOVÉ FÓLIE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na provedení výměny plastové fólie bazénu letního koupaliště v Hranicích.
Lhůta pro podání nabídek: 13.4.2018 do 14:00 hod.

Zadání výběrového řízení ke stažení ZDE:

 

G1/2018 - č.p. 183 Čechova - MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 1. NP
G2/2018 - č.p. 183 Čechova - MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍZEMÍ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na modernizaci sociálního zařízení v přízemí a 1. NP č.p. 183 Čechova.
Lhůta pro podání nabídek: 26.3.2018 do 13:00 hod.
Zadání výběrového řízení ke stažení ZDE:


1297+2000 MALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "1297+2000 malba společných prostor". Termín pro podání nabídek: do 21.2.2018 do 13:00 hod.
Zadání výběrového řízení ZDE:


SVAHOVÝ MULČOVAČ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "dodání svahového mulčovače".
Termín pro podání nabídek: do 19.2.2018 14:00 hod.
Zadání výběrového řízení ZDE:
Čestné prohlášení ZDE:
Návrh kupní smlouvy ZDE:


RUČNĚ VEDENÝ CEPOVÝ MULČOVAČ

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na "dodání ručně vedeného cepového mulčovače".
Termín pro podání nabídek: do 8.2.2018 14:00 hod.

Zadání výběrového řízení

Čestné prohlášení
Návrh kupní smlouvy

 

 

DODÁNÍ KONTEJNERŮ - 3ks

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na DODÁNÍ KONTEJNERŮ - 3KS
Lhůta pro podání nabídek: 20.7.2018 do 14:00 hod.
Dokumentace ke stažení:

Čestné prohlášení

Kupní smlouva

Krycí list

Technické parametry

Zadání VŘ

 

STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE – PLYNOVÉ KOTELNY K24, Struhlovsko 1424, Hranice

Společnost EKOLTES Hranice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE – PLYNOVÉ KOTELNY K24, Struhlovsko 1424, Hranice
Lhůta pro podání nabídek: 20.7.2018 do 13:00 hod.
Dokumentace ke stažení:

Čestné prohlášení

HnM - výkaz, rozpočet

Smlouva VŘ K24

Zadání VŘ K24

Dokumentace 1

Dokumentace 2