Profil firmy EKOLTES Hranice a.s.

Podpisem zakladatelské listiny dne 12. 5. 1995 a prohlášením o založení akciové společnosti, učiněném ve formě notářského zápisu dne 21. 6. 1995 založilo Město Hranice, jako jediný zakladatel akciovou společnost EKOLTES Hranice. Dne 22. 11. 1995 byl proveden zápis do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

Vlastník společnosti EKOLTES Hranice a.s. 100 % Město Hranice

 Více informací o společnosti najdete na portálu justice.cz.

Profil veřejného zadavatele zakázek

Veřejné zakázky zadávané naší společností můžete sledovat na portálu ezakazky.cz

Jdi na zakázky.cz >>

Dokumenty ke stažení

Struktura společnosti

Informace pro dodavatele