Otevřenost

Od 1. 7. 2016 uveřejňuje společnost EKOLTES Hranice, a.s. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), obchodní smlouvy s plněním nad 50 000,- Kč bez DPH v Registru smluv.


HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ROKU 2019

Hospodářské výsledky společnosti EKOLTES Hranice, a.s. za rok 2019 k nahlédnutí na níže uvedené webové adrese:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62347311&subjektId=681871&spis=817189

 

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ROKU 2018

Hospodářské výsledky společnosti EKOLTES Hranice, a.s. za rok 2018 k nahlédnutí na níže uvedené webové adrese:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=681871


HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ROKU 2017

Hospodářské výsledky společnosti EKOLTES Hranice, a.s. za rok 2017 k nahlédnutí na níže uvedené webové adrese:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=681871


HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ROKU 2016

Hospodářské výsledky společnosti EKOLTES Hranice, a.s. za rok 2016 k nahlédnutí na níže uvedené webové adrese:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=681871